Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Professional ovuncguvenersoy.comMale/Turkey Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Core Membership
Statistics 55 Deviations 9,059 Comments 38,951 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


İnsanlar ...  Sanatın yarattığı ve paylaştığı enerjiyi tam anlamıyla ne zaman görüp kabul edecekler ? Sanatın henüz ulaşamadığı kalplere sesleniyorum...  siyah şimdi daha siyah, beyaz şimdi daha beyaz. Bu zıtlıklar bizi birleştirir. Bu oyunun admini oyunu tam olarak bu şekilde yazmıştır. Ama demek istediğim tam olarak bu oyunun ikinci seviyesine A seviyesinden  B seviyesine geçerken bize yardımcı olacak tek araç sanat olduğunu söylüyorum. Dünyanın mutlu kısmı doğu ve batıyken neden karanlıkta kalmış kısımlar aydınlanmak için zorlanıyor. Bu kimin suçu? 

deviantID

owger
ovuncguvenersoy.com
Artist | Professional | Design & Interfaces
Turkey
Izmir

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconirianwhitefox:
IrianWhitefox Featured By Owner Apr 17, 2015  Professional Interface Designer
Thank you so much for the watch! :D
Reply
:iconowger:
owger Featured By Owner May 24, 2015  Professional Interface Designer
you're welcome ;)
Reply
:iconowger:
owger Featured By Owner Dec 5, 2014  Professional Interface Designer
www.ovuncguvenersoy.com
Reply
:icondestroyrose:
destroyrose Featured By Owner Jul 5, 2014  Hobbyist Photographer
Love Hug Heart 
Reply
:icondamianparlicki:
damianparlicki Featured By Owner Feb 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thanks!
Reply
:iconvictoriaverebelyi:
VictoriaVerebelyi Featured By Owner Oct 28, 2012  Student Traditional Artist
Thanks for the watching!
I really appreciate it! :tighthug:
Reply
:icondisturbedgamzee:
DisturbedGamzee Featured By Owner Jun 6, 2012  Hobbyist General Artist
THanks for the llama!
Reply
:iconstarsushi:
starsushi Featured By Owner Mar 31, 2012  Hobbyist General Artist
Happy Early Birthday!! My Birthday is tomorrow too! I'm glad I'm not the only April fools baby :>:party:
Reply
:iconice-or-fire:
ice-or-fire Featured By Owner Mar 31, 2012
Hello!:iconheartbumplz:
Happy [early] birthday!
Have a wonderful day and fabulous year!
Reply
Add a Comment: